Co je nového?

Otevřená věda - nabídka stáží

 
Obrázek: Šárka Hamáčková
Otevřená věda - nabídka stáží
autor Šárka Hamáčková - Čtvrtek, 2. květen 2013, 14.04
 

Talentovaným středoškolákům nabízíme možnost navštěvovat laboratoře a specializovaná pracoviště ústavů Akademie věd ČR, kde se mohou věnovat individuální vědecké činnosti, naučit se psát odborné články, zpracovat si práci SOČ nebo své ročníkové či semestrální práce. To vše pod odborných vedením vědců a výzkumníků na pracovištích Akademie věd ČR.

Do programu Otevřená věda Praha se mohou zapojit studenti středních škol (1. – 4. ročník denního 4letého studia střední školy, nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií).

Projekt Otevřená věda Praha bude probíhat na pracovištích Akademie věd ČR v období od 05/2013 do 12/2013.Nabídku studentských vědeckých stáží do projektu Otevřená věda Praha a úplné znění podmínek programu naleznete na naší webové stránce: http://www.otevrenaveda.cz/otevrena-veda-praha/.