Co je nového?

Tesla a Galileo aneb oč jsme přišli o prázdninách

 
Obrázek: Julius Kolín
Tesla a Galileo aneb oč jsme přišli o prázdninách
autor Julius Kolín - Úterý, 15. září 2009, 08.29
 

Internetový vyhledávač Google zveřejnil v průběhu prázdnin dvě modifikace svého loga, aby tak připomněl významná výročí, která připadla na období prázdnin.

Google logo Tesla

Nikola TeslaPrvním bylo 153. výročí narození srbského fyzika a vynálezce Nikoly Tesly. Nikola Tesla (* 10. července 1856 Smiljan, Rakousko, dnes Chorvatsko – + 7. ledna 1943 New York) byl geniální vynálezce srbského původu. Byl průkopníkem na poli fyziky, především v té době začínající elektrotechniky. Mimo jiné vynalezl indukční motor a objevil vícefázový střídavý proud, který přispěl k všeobecnému rozšíření elektřiny. Je po něm pojmenována jednotka magnetické indukce tesla.
Svým výstředním chováním a zjevem se stal předobrazem populárních filmových šílených vědců.
Další informace naleznete např. na http://www.scifiworld.cz/list.php?AuthorID=172 nebo http://www.tesla-museum.org/

Google logo Galileo

Druhé připadlo na 25. srpna, kdy před 400 lety toskánský astronom, filozof a fyzik Galileo Galilei (1564–1642) upoutal pozornost Benátčanů, když prvně demonstroval vlastnoručně sestrojený dalekohled za použití spojky a rozptylky. V tehdejší době neměl konkurenci – byl dlouhý něco přes metr a zvětšoval osmkrát. V dalších letech vylepšil jeho konstrukci natolik, že pak zvětšoval až 20x. Galilea jako prvního napadlo zamířit objektivem dalekohledu na hvězdy. Objevil tak krátery a hory na Měsíci, zjistil, že Mléčná dráha na obloze je tvořena z hvězd, objevil rovněž malý model sluneční soustavy kolem Jupiteru v podobě 4 jeho měsíců. Dodnes jsou pojmenovány jako galileovské měsíce.
Galileuv dalekohledNa počest jeho objevu vyhlásilo UNESCO letošní rok Mezinárodním rokem astronomie.
Prvním konstruktérem dalekohledu však byl údajně Holanďan Hans Lippershey, přesně se nezná ani jeho jméno, ani datum narození, předpokládá se rok 1570. Tento muž roku 1608 objevil hledítko připomínající dnešní divadelní kukátko. Tento objev údajně učinily jeho děti, které si v jeho dílně hrály s čočkami, které brousil jako brusič brýlových čoček. Děti prý tyto čočky kombinovaly a dívaly se přes ně a zjistily, že přibližují předměty, které pozorovaly. Poslal je tedy na protější kostelní věž a díval se na ně tímto kukátkem a zjistil, že vidí mnohem lépe než bez něj. Objev si nenechal pro sebe, zkonstruoval dalekohled a nabídl jej 2. 10. 1608 haagským stavům k patentování. Stavové o patentu jednali, ale patent mu přiznán nebyl, neboť údajně tak jednoduchou konstrukci nešlo utajit. Dalekohled tedy náš vynálezce nabídl vojákům, ti si jej v hojném počtu objednali a dobře zaplatili. Armáda však toužila po dalekohledu dnešního tytu, do kterého by se voják mohl dívat oběma očima – triedru. Jeho dalekohled byl tvořen spojnou čočkou v objektivu a rozptylkou v okuláru a zvětšoval asi 3-4x.
Další informace naleznete např. na http://abicko.avcr.cz/cs/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0190.html nebo http://www.ct24.cz/kalendarium/64755-vynalez-dalekohledu-je-spjat-se-jmenem-galileo-galilei/ nebo http://fyzmatik.pise.cz/79469-dalekohled-ma-dnes-400-let.html