Co je nového?

Pokyny statutárního zástupce školy k distančnímu vzdělávání

 
Picture of Julius Kolín
Pokyny statutárního zástupce školy k distančnímu vzdělávání
by Julius Kolín - Wednesday, 18 March 2020, 11:17 AM
 

Vážení rodiče, moji milí studenti,

v důsledku mimořádných opatření státních orgánů a současného epidemiologického stavu v ČR jsme s Vašimi vyučujícími vytvořili systém distančního vzdělávání prostřednictvím MOODLE gymnázia.

Každý vyučující vytvořil kurz pro svůj vyučovaný předmět a skupinu.
Zde budete mít k dispozici (k Vašim učebnicím a sešitům, které máte doma) studijní materiály, úkoly k samostudiu a k procvičování, případně odkazy na webové stránky.
Některé úkoly budete i elektronickou formou odevzdávat. Odevzdané úkoly mohou vyučující hodnotit (v souladu s naším klasifikačním řádem) jako součást klasifikace za 2. pololetí. MOODLE gymnázia pravidelně sledujte.
Témata distanční výuky budou současně zaznamenávána do elektronických třídních knih v Bakalářích.

Protože vyhlášená opatření zakazují osobní přítomnost žáků na vzdělávání, nemohou se s Vámi vyučující scházet. Výuku nebo konzultace lze provádět pouze dálkově. Dle dohody s učiteli k tomu můžete využít např. Komens nebo školní e-mail.
Dle sdělení koordinátora GDPR „není vhodné, aby sami učitelé vytvářeli nejrůznější skupiny na sociálních sítích, WhatsAppu (pokud je chtějí žáci vytvořit, nechť tak činí sami mimo působnost školy a učitelů). Dále není vhodné, aby vyučující plošně žádali žáky či rodiče o kontakty pro komunikaci prostřednictvím Skype, Messengeru a dalších.“

Až do odvolání byly zrušeny i veškeré plánované školní akce.

Zrušením výuky ve školách nebyly vyhlášeny prázdniny. Vznikla poměrně komplikovaná situace, která omezuje možnosti řádného vzdělávání a především klade vysoké nároky na osobní odpovědnost a disciplínu. Doporučujeme Vám stanovit si plán a denní časový rozvrh samostudia i dalších činností (četba, zájmy, sport) s těžištěm v dopoledních hodinách.

Přeji Vám všem hodně zdraví a věřím v brzké shledání ve škole.

V případě změny situace Vás budu informovat.

Julius Kolín, statutární zástupce školy