Co je nového?

Den π na Gymnáziu πsnická

 
Picture of Julius Kolín
Den π na Gymnáziu πsnická
by Julius Kolín - Wednesday, 18 March 2020, 11:04 AM
 

V letošním školním roce jsme byli nuceni oslavy odložit. Tak jen pro připomenutí.

14. 3. se po celém světě slaví den π. Číslo, které se točí kolem lidstva po tisíciletí. Bez jeho znalosti bychom nedokázali roztočit kola automobilů ani vyprojektovat oblouk mostu.
Pí známe také jako Ludolfovo číslo, má hodnotu 3,14 a protože ve Spojených státech se v datu píše nejdříve číslo měsíce a poté dne, slaví se Den pí 14. 3. Shodou okolností toto datum také připadá na výročí narození matematika a fyzika Alberta Einsteina.
Číslo π , neboli poměr obvodu kruhu k jeho průměru, zaměstnávalo myslitele po tisíciletí, pravděpodobně od doby, kdy se první člověk pokusil nakreslit dokonalý kruh. π znali už v antice, Babyloňané v roce 2000 př. n. l. jeho hodnotu určili jako 3,125, Egypťané používali 3,16. Velmi přesně číslo π určil až Archimedes. V roce 1761 Johann Heinrich Lambert dokázal, že číslo je iracionální. To znamení, že se nedá zapsat jako podíl dvou celých čísel.
Podívejte se na animaci, která znázorňuje jak se vypočítává hodnota π. Když se kolo o průměru jednoho metru otočí jednou kolem své osy, urazí vzdálenost π metrů - to jest 3,14 metru:

Číslo pí Den
Přesná hodnota čísla ještě není známa úplně do konce, vědci totiž ještě nezaznamenali žádnou periodicitu opakování řady čísel za desetinnou čárkou. Je ale velmi pravděpodobné, že π má konečný počet číslic za desetinnou čárkou.
Rekord v počtu vypočítaných číslic drží Fabrice Bellard, který pomocí počítačového programu určil 2,7 bilionu desetinných míst čísla π.
Den π je svátkem pro lidi, kteří se zabývají zvláštní disciplínou. Snaží se zapamatovat co nejdelší podobu π. Rekord drží Japonec Akira Haraguchi, který dokázal v roce 2006 odrecitovat zpaměti neuvěřitelných 100 tisíc číslic (trvalo mu to více než 16 hodin).

(Převzato z tn.cz)