V kurzu budou zadávány návrhy na protokoly laboratorních cvičení a požadavky na přípravu studentů na seminář.

Součástí budou i odkazy na stránky s novinkami a děním v biologii